woensdag 1 november 2017

Gemeente Wuustwezel

Reveil Hellemonden

Tegen Allerheiligen krijgen de graven van onze dierbare overledenen een schone poetsbeurt en brengen we een bezoekje aan het kerkhof. Doorheen de tijd geraken sommige graven stilaan vergeten. Op 1 november 2018 wil de cultuurraad tijdens een Reveil een eerbetoon brengen aan deze vergeten graven. Rond zonsondergang doorbreken we de stilte met intieme muziek gebracht door leerlingen van de academie en luisteren we naar enkele unieke levensverhalen. Toeschouwers brengen kaarsen of lampen mee en dragen zo bij tot de golf van warmte die Reveil verspreidt. Zo hoeft een begraafplaats geen kille plek te zijn, maar eerder een respectvolle plaats die geworteld ligt in de verhalen van onze gemeenschap. Samen met de Werkgroep Groote Oorlog brengt de Cultuurraad tijdens deze Reveil een origineel poëzieparcours dat dichtersstemmen uit WO I opnieuw laat weerklinken. Op deze manier willen we de Groote Oorlog op een originele en poëtische wijze herdenken. HELLEMONDEN is namelijk een ingetogen tentoonstelling alsook een literair statement over de waanzin van de oorlog. Als bezoeker leg je op eigen tempo het parcours af langsheen 20 grafzerken, die qua vorm gelijken op de uniforme graven op soldatenkerkhoven. Aan elk van deze graven kan je een ander gedicht van een oorlogsdichter beluisteren. Elke tekst is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. De gedichten werden ingelezen door Gene Bervoets, Nigel Williams, Antoine Boute en Jobst Schnibbe. Dit project van Vonk en Zonen kwam tot stand met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Niet enkel de bekende Engelse oorlogsdichters komen aan bod, maar ook o.a. Belgische, Franse, Duitse, Roemeense, Egyptische, Italiaanse en Russische dichters. Meer dan andere schrijvers die zich door de eeuwen heen lieten inspireren door de verschrikkingen en het bloedvergieten op het slagveld, spreken ‘de dichters van de Grote Oorlog’ blijvend tot de verbeelding. We verwelkomen je graag op de Reveil van woensdag 1 november 2017 om 17 uur onder de luifel van het kerkhof van Wuustwezel-Centrum. Het poëzieparcours ‘Hellemonden’ is vrij toegankelijk van woensdag 1 t.e.m. zondag 5 november 2017 van 13.30 uur tot 17 uur op het kerkhof van Wuustwezel-Centrum. Aansluitend wordt Hellemonden tentoon gesteld in het Gemeentepark op maandag 6 november 2017 van 9.00 tot 19.30 uur en op dinsdag 7 november 2017 van 9.00 tot 17.00 uur.